Z archiwum Waldemara Borowego

Hej kawaleria tęga broń, tęga broń /

I każdy czuje respekt doń, respekt doń /

Piechur, kanonier rozgląda się wciąż /

Gdy naszych szwadronów ciągnie długi wąż…

Dziś na naszej stronie publikujemy materiały ze zbiorów Waldemara Borowego. Otrzymaliśmy od niego wiele zdjęć i dokumentów zbieranych latami, dotyczą one sierżanta Ignacego Borowego i innych ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich, których życie a często i śmierć związały się z ziemią Ostrowską.

Tu bowiem 8 lutego 1912 roku w Niegowcu, gmina Małkinia pow. Ostrów Mazowiecka urodził się Ignacy Borowy (Ojciec Adam, matka Franciszka z Wielków). W Ostrowi Mazowieckiej ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w tutejszym Gimnazjum, które w związku z powołaniem do wojska, ukończył w Białymstoku. 4 października 1933 roku wcielony został do 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku , gdzie 15 października 1933 r. złożył przysięgę. Otrzymał przydział do plutonu łączności, nr specjalności wojskowej 57, nazwa – telefoniści kawalerii. Ukończył kurs podoficerski, objął funkcję zastępcy dowódcy plutonu łączności, został żołnierzem zawodowym (15.03.1935 r. awans na stopień kaprala 19.07.1939 r. awans na stopień plutonowego).

Po wybuchu wojny brał udział w walkach prowadzonych przez 10 Pułk Ułanów Litewskich, aż do ostatniej bitwy pod Kockiem gdzie został ranny i dostał się do niewoli. Za udział w kampanii wrześniowej został ujęty we wniosku do odznaczenia Krzyżem Walecznych podpisanym przez ppłk Buslera i ppłk Plackowskiego. Igncy Borowy nie myślał zostać w niewoli, uciekł w Radomiu i wrócił do Ostrowi Mazowieckiej gdzie podjął pracę jako pracownik fizyczny tartaku, jednocześnie działał w armii podziemnej, ostrowskim oddziale Armii Krajowej.

16 kwietnia 1940 roku wziął ślub z Janiną Żuber, mieszkanką Ostrowi. Maz. Pod koniec wojny został zabrany przez niemieckie wojska do kopania okopów, skąd też uciekł.

18.03.1944 r. został wcielony do Rejonowej Komendy Uzupełnień, pracował do 01.11.1945 r. i został przeniesiony zostaje do rezerwy. 08.10.1976 rozkazem Szefa WSZW w Ostrołęce otrzymał awans na stopień sierżanta. Po latach pracy został kierownikiem Biura Zbytu Drewna w Ostrowi Mazowieckiej skąd odszedł na emeryturę.

W tym czasie, wraz z żoną Janiną aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta występując w amatorskim teatrze oraz chórze. Przemierzyli razem wiele tras dając koncerty i spektakle. Doczekał trzech synów – oni śladem ojca – zostali łącznościowcami. Najstarszy syn Janusz odbywał czynną służbę wojskową jako łącznościowiec – radiotelegrafista, średni Waldemar ukończył Oficerską Szkołę Łączności i odszedł do rezerwy w stopniu podpułkownika. Najmłodszy Krzysztof ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Łączności i odszedł do rezerwy w stopniu majora.

Ignacy Borowy umarł po chorobie 27.05.1981 roku w wieku 69 lat, pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Podpułkownik Waldemar Borowy w swoim archiwum zgromadził i gromadzi nie tylko pamiątki, zdjęcia po swoim tacie – Ignacym. Ma dokumenty, fragmenty książek i artykułów prasowych poświęconych ułanom 10 Pułku i ludziom kultywującym pułkowe tradycje.

 

06.11.1938 R BOROWY IGNACY DRUGI Z PRAWEJ

 

19.02.1935 R BOROWY IGNACY RZĄD SIEDZĄCY PIERWSZY Z LEWEJ

 

BOROWY IGNACY, RZĄD SIEDZĄCY, TRZECI Z LEWEJ

 

AWANS NA SIERŻANTA

 

BOROWY IGNACY

 

BOROWY IGNACY 21 LIPIEC 1935 R.

 

BOROWY IGNACY KLĘCZY

 

BOROWY IGNACY KSIĄŻECZKA WOJSKOWA STR. 4 -5

 

BOROWY IGNACY KSIĄŻECZKA WOJSKOWA STR. 6-7

 

BOROWY IGNACY W ŚRODKU

 

BOROWY IGNACY ZE SŁUCHAWKĄ W DŁONI. 05.04.1934 BIAŁYSTOK

 

BOROWY IGNACY Z KOLEGĄ. NA ODWROCIE PIÓREM  PODPIS DATA 06 II 10 PUŁK

 

BOROWY IGNACY Z NARZECZONĄ JANINĄ ŻUBER

 

BOROWY IGNACY Z NARZECZONĄ JANINĄ ŻUBER

 

BOROWY IGNACY Z PRZYSZŁĄ ŻONĄ JANINĄ ŻUBER – W ŚRODKU

 

BUDYNEK KOSZAROWY PLUT. ŁĄCZNOŚCI 10 PUL. NA 99 % TATA W NIM MIESZKAŁ

 

CYTAT Z KSIĄŻKI

 

CYTAT Z KSIĄŻKI

 

Dworek w Złotoryi, pow.Ostrów Maz. W dworku tym w dniu 10.09.39 kwaterowali oficerowie 2 szwadronu 10 PUL

 

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK BOROWY IGNACY TRZECI Z PRAWEJ KLĘCZY

 

KAWALERYJSKI RZĄD KONIA SZEREGOWEGO SPRZED 1937 R.

 

KOLEGA Z PUŁKU NN

 

KOŃ NAD GROBEM SWEGO PANA – KAWALERZYSTY. ZDJĘCIE Z CZASÓW WOJNY

 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA STR 2- 3

 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA STR 1

 

LISTA ZMARŁYCH W SZPITALU GRUŹLICZYM W MAŁKINI

 

LISTOPAD 1938 R. BOROWY IGNACY DRUGI Z LEWEJ

 

ODZNAKA DOLNA

 

ODZNAKA GÓRNA

 

ODZNAKI NA PRAWEJ PIERSI MUNDURU BOROWEGO IGNACEGO

 

PIELGRZYMKA 1

 

PIELGRZYMKA 2

 

PIELGRZYMKA 2

 

PIELGRZYMKA RZECZPOSPOLITA PODCHORĄŻACKA NR 4 KWARTAŁ. KOŁA PRZYJACIÓŁ S.P.P. W KOMOROWIE 2000 ROK.

 

PODPISY NA ODWROCIE ZDJĘCIA-B.I. RZĄD SIEDZ.TRZECI Z LEWEJ

 

RZECZPOSPOLITA PODCHORĄŻACKA NR 1 KWARTALNIK KOŁA PRZYJACIÓŁ S.P.P. W KOMOROWIE Z 2004 ROKU

 

UŁAN W OPORZĄDZENIU POLOWYM LETNIM. 1933 R

 

TATA

 

WOJENNE MIEJSCA W MAŁKINI

 

ZAŚWIADCZENIE Z CZERWONEGO KRZYŻA

Z KOLEGAMI BOROWY IGNACY TRZECI Z PRAWEJ