Z archiwum Bohdana Józefowskiego

Bohdan Józefowski – biografia

Bohdan Józefowski urodził się w 1917 roku w Bobrujsku (Rosja) .W tym samym roku rodzice z synem uciekli z powodu walk rewolucyjnych do miejscowości Czarnca,rodzinnej wsi ojca.Ojciec, pracownik kolei został służbowo przeniesiony do Włodzimierza Wołyńskiego,gdzie Bohdan uczęszczał do szkoły podstawowej a następnie Gimnazjum. W 1937 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu którą ukończył wraz z wybuchem wojny 1939 roku. Dostał przydział do 10-tego Litewskiego Pułku Ułanów z siedzibą w Białymstoku. Kampanię Wrześniową odbył walcząc w ramach 3-go szwadronu pułku jako podporucznik. Zakończył ją będąc razem ze zgrupowaniem Zaza w które włączono 10-ty Pułk ,walcząc pod dowództwem gen.Kleberga aż do kapitulacji.Za walki w tym zgrupowaniu został odznaczony krzyżem Virtuti Militari w rozkazie gen.Kleberga. Po kapitulacji nie poszedł do niewoli i jako jedyny oficer ze swojego pułku zbiegł przedzierając się przez tereny zajęte przez obie wrogie armie do Włodzimierza Wołyńskiego będącego już we władaniu sowietów. Ukrywając się wstąpił do 27-mej dywizji Armii Krajowej z którą walcząc został powtórnie odznaczony krzyżem VM . Kiedy gen. W.Andersowi Stalin pozwolił tworzyć polskie wojsko ,Bohdan Józefowski przedarł się do miejsca jej formowania zostając jednym z jego oficerów. Przeszedł cały szlak ,biorąc udział w walkach Kampanii Włoskiej ginąc 18 08 1944 roku w okolicach Loretto od kuli niemieckiego snajpera. Spoczął na polskim cmentarzu w Loretto  . Za walki pod Monte Cassino pośmiertnie został odznaczony po raz trzeci krzyżem VM oraz awansowany do stopnia rotmistrza. Należy tu dodać ,że Bohdana rodzeństwo również dzielnie włączyło się do walki o wolną Polskę .Młodszy brat Henryk walczył również w oddziałach W.Andersa. Najmłodszy brat Tadeusz oraz siostra Wanda walczyli
w 27-mej dywizji AK.Tadeusz zginął nad Prypecią w okolicach Kamienia Koszyrskiego.