Śpiewnik Kawaleryjski

Żurawiejki

Wzorem pułków kawalerii armii carskiej, polskie pułki układały krótkie, często kąśliwe przyśpiewki na temat innych pułków, były one żartobliwą kroniką pułku. „Ośpiewani” odwdzięczali się w dwóch strofach innym pułkom i tak powstał sążnisty zestaw żurawiejek, które zawsze śpiewało się na spotkaniach kawalerzystów. Na żadnym pułku nie zostawiano suchej nitki, ale nikt się za to nie obrażał, honorem było ułożyć taką żurawiejkę, która się przyjęła i poszła w świat za pułkiem. Po każdej żurawiejce śpiewano refren, był to czas na przygotowanie do śpiewania następnej, a było co śpiewać. Refren pozostał niezmieniony z zapożyczonej tradycji od Rosjan:   Lance do boju szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Żuraw, żuraw, żurawja , żurawiejka ty maja !   Ponieważ w większości do 10 pułku zgłaszali się ochotnicy z obszaru dawnego Księstwa Litewskiego, to szybko powstała żurawiejka: Z Litwy borów, pól i łanów, to dziesiąty pułk ułanów.   Pułk składał się ze zbieraniny ochotników, brakowało więc jednolitego umundurowania, broni i koni, szybko przypięto łatkę pułkowi: Jedzie ułan z dziesiątego, wyją psy na widok jego.   Do lat trzydziestych Pułk miał w swoich taborach zaprzęgi w stylu kresowym, stąd: Woli dugi i chomonty, to ułanów pułk dziesiąty.   Do 1920 r. dowódca pułku był znany z fantazji ułańskiej płk. Władysław Obuch – Woszczatyński: A rozkazów kto nie słucha, to dziesiąty pułk Obucha.   Dla upamiętnienia sukcesu pułku powstała żurawiejka, z której każdy „dziesiątak” był dumny: W Dniepru wodach konie poi, pułk dziesiąty – pomni moi.   Ta żurawiejka śpiewana była na każdy pułk zmieniano tylko numer pułku: O dziesiątym nic nie wiemy, więc go chwalić nie będziemy.   I wreszcie coś dla tych, którzy żurawiejek nie lubią i nie śpiewają: Kto tradycji nie szanuje, niech nas w dupę pocałuje.

Kilka linków do pięknych piosenek, większość udostępniła nam pani Donata Wroczyńska, która wskazała nam autora jednej z piosenek w naszym śpiewniku. Dodała, że autor jest jej znajomym Jerzy Mirosław Płachecki  że żyje i ma się dobrze.

www.youtube.com/watch?v=rvY2mmmaze4&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=4lHDd200pHA&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=hcOi02ArsvU&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=MGoXOrngNrw&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=yf4FlMLLChg&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=LuwGtAvEHl0&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=kykI-nglV-M

www.youtube.com/watch?v=zvgqembQNmU&feature=c4-overview&list=UUA1Y2uxx4dvu8sIn49DlPZg

www.youtube.com/watch?v=V0Bj4xMR_Js

 

Pobierz Śpiewnik kawaleryjski

 

Nasz Marsz Pułkowy (partytura)