„Tatarzy w Polsce”

Jesienią 1999 roku braliśmy udział w zdjęciach do filmu dokumentalnego pt. ”Tatarzy w Polsce” w reżyserii Tamary Sołoniewicz, zdjęcia Mikołaj Nesterowicz. Odbyły się one w okolicach Kruszynian, Krynek i Wierzchlesia.

Było to ciekawie doświadczenie, mimo że z czterech dni “uganiania się na koniach” na planie filmowym powstał zaledwie 45 min. film dokumentalny.

Pokazuje on nie tylko historię, ale i dzień dzisiejszy polskich Tatarów. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy na temat charakterystycznych zwyczajów i obrzędów naszych sąsiadów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to aż 600 lat historii, gdyż początek osadnictwa to przełom XIV i XV wieku. Tatarzy brani do niewoli w czasie wojen lub Tatarzy, którzy przybywali na nasze ziemie w wyniku walk w Złotej Ordzie, w zamian za obowiązek służby wojskowej otrzymywali nie tylko ziemie, ale i przywileje, które praktycznie zrównały ich ze szlachtą polską i litewską. Z czasem, zamieszkując na ziemiach polskich poczuli się oni bardzo dobrze i byli bardzo związani z Rzeczypospolitą. Trudnili się przede wszystkim sztuką wojenną, jak również prozaicznymi dziedzinami, jak np.garbarstwo, furmaństwo i ogrodnictwo.

Kontakt z panią Tamarą Sołoniewicz to dla nas niezapomniane przeżycie. Była ona bardzo ciepłą osobą, a jednocześnie świetnym reżyserem. Tematem wielu jej filmów była rodzinna Białostocczyzna. W 2000 roku rozpoczęła zdjęcia do kolejnego filmu, opowiadającego o 99 letniej mieszkance podlaskiej wsi. Tego filmu już nie ukończyła. Zmarła 18 VII 2000 roku.