Budowa pomnika

Społeczny Komitet budowy pomnika „Dziesiątacy – 10 Pułk Ułanów Litewskich” w Białymstoku

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Białymstoku

37 2030 0045 1110 0000 0160 9930
      
Makieta pomnika