Z archiwum Dariusza Obuch – Woszczatyńskiego

Nie ma właściwie w naszym Szwadronie ( i w innych pododdziałach kawaleryjskich jeżdżących w barwach 10 Pułku Ułanów Litewskich ) ułana, który nie znałby nazwiska Obuch – Woszczatyński. Wszyscy słyszeli i mniej lub bardziej znają historię pierwszego dowódcy pułku.

Dla niewiedzących: Władysław Erazm Obuch-Woszczatyński ukończył Akademię w Carskim Siole razem z bratem cara Mikolaja II – Michałem Aleksandrowiczem, prawdopodobnie brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Wykładał artylerię i kawalerię w Szkole Junkrów w Moskwie na Arbacie, gdzie mieszkał aż do I Wojny Światowej. Wladyslaw Obuch – Woszczatyński w stopniu rotmistrza Inguszskiego konnego pułku 27 XI 1915 został wyznaczony na dowódcę Dywizjonu Ułanów Polskich, 21 XI 1916 został awansowany na podpułkownika z zatwierdzeniem na stanowisku pułkownikiem pozostał do końca. Jego ordynans Ingusz, który został polskim ułanem do końca życia mieszkał w Polsce. Także w Pietkowie w pałacu hrabiny Komar Krasickiej. Stąd z Pietkowa wyruszyli na front. W wojnie bolszewickiej płk Władysław Obuch-Woszczatyński nie posłuchał rozkazu Józefa Piłsudskiego o przerwaniu ofensywy i doszedł z pułkiem aż do Dniepru. Za to nieposłuszeństwo trafił do X Pawilonu ale rychło znów dowodził pułkiem. Ponoć kochany przez swoich ułanów za fantazję, niepokorę i dobre traktowanie prostego żołnierza. Ziemianin, ojciec kilkorga dzieci. Władysław Obuch-Woszczatyński był jednym z Członków Zarządu pierwszego Polskiego Związku Łowieckiego.

Kiedy we wrześniu 1939 roku na grodzieńszczyznę wkroczyli bolszewicy, pułkownik był numerem jeden na ich czarnej liście. Słuch o nim zaginął. Pewnie zatrzymali go bolszewicy i zamordowali.

Więcej o pułkowniku Władysławie Obuch – Woszczatyńskim można dowiedzieć się od jego wnuka Dariusza (który przesłał nam ze swojego rodzinnego archiwum zdjęcia pułkownika).

Oraz http://vod.tvp.pl/audycje/historia/bylo-nie-minelo/wideo/24122011/5788442

http://alehistoria.blox.pl/2010/11/Z-ZIEMI-KAUKASKIEJ-DO-POLSKI-CZ2.html

 

Pułkownik Władysław Obuch-Woszczatyński

 
 

Czas Carskiego Sioła

W mundurze Dzikiej Armii, rotmistrz Inguszskiego pułku

 

Pułkownik Władysław Obuch – Woszczatyński 10 PUL

Pułkownik Władysław Obuch – Woszczatyński z rodziną

Władysław Obuch-Woszczatyńskiego

Władysław Obuch-Woszczatyńskiego

 

Dokumenty