Wreszcie wolni

19 lutego 2016 roku o godz. 12, w Białymstoku na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada wraz z przedstawicielami miasta i służb mundurowych oddaliśmy hołd mieszkańcom, którzy brali udział w wyzwoleniu Białegostoku, pół godziny później – przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki zostały złożone wieńce. Białystok obchodził 97 rocznice wyzwolenia swojego miasta.

19 lutego 1919 roku na ulicach gromadzili się mieszkańcy. Między godzinami 21 a 22 od strony Lipowej wjechały patrole ułańskie, a piechota pojawiała się na ulicy Kilińskiego. To był początek wyzwolenia miasta. Oficjalnie przekazanie władzy nastąpiło w Białymstoku 22 lutego 1919 roku. Uroczystość rozpoczęto mszą polową przed farą. W roli celebranta i kaznodziei wystąpił ks. dziekan L. Chalecki. Po uroczystościach przekazania władzy nastąpiła wielka defilada, pierwsza od niepamiętnych czasów w mieście nad Białą, bo z udziałem wojsk polskich, stowarzyszeń, młodzieży harcerskiej i szkolnej, robotników i rzemieślników.