Uroczyste obchody wydarzeń września 1939 r. w Białej Piskiej


Gdzie jesteście ułani?/

Gdzie konik bułany, i ten siwy, ten kary jak noc…
Zostały tylko ślady podków , po szable już nie sięgnie dłoń.
I tylko w piersi, tylko w środku / nie zarży już, nie zarży koń…Zostały tylko ślady podków,/ Ułański patrol w lesie znikł / drżą jeszcze gdzieś gałęzie wiotkie, /lecz jeźdźców nie zobaczy nikt!
W dniu 11 września 2011 roku, w Białej Piskiej, tradycyjnie jak co roku, z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterskie czyny żołnierza polskiego w wojnie obronnej 1939 roku i wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii na teren Prus Wschodnich.
Jak każdego roku pojechaliśmy do Białej Piskiej razem z przedstawicielami Koła Żołnierzy 10 PUL i ich Rodzin. Po przyjeździe spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta z władzami samorządowymi.

Oficjalne uroczystości, na które przybyła liczna delegacja naszego Szwadronu rozpoczęły się mszą świętą, celebrowaną przez księdza dziekana Klemensa Litwina, w intencji poległych żołnierzy września 1939 roku. Następnie wszyscy uczestnicy wydarzeń przeszli pod upamiętniający tamte dni pomnik. Tu odbyły się okolicznościowe przemówienia,
– Chylimy czoła przed ułanami Podlaskiej Brygady Kawalerii, uczestnikami walk o niepodległość Ojczyzny, tak przez nich umiłowanej –
mówił z-ca burmistrza Białej PiskiejWojciech Stępniak. – Przed Sybirakami, którym dane było powrócić do ojczystej ziemi. Za ich niezawodną obecność i trud jaki pokonują każdego września, żeby w Białej Piskiej stanąć do apelu, z głębi serca kieruję podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku. Mieszkańcy Białej Piskiej pamiętają, że to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce, pamiętają, że mogą spokojnie iść do pracy i do szkoły, że możemy tutaj spokojnie żyć. Należy się im szacunek, pamięć i hołd.
W imieniu Podlaskiego Oddziału Związku Piłsudczyków i Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego medal i dyplom okolicznościowy dla Mieszkańców Białej Piskiej wręczył Lech Zych. Złożono kwiaty. Na zakończenie mieszkańcy Białej Piskiej i goście mogli obejrzeć rekonstrukcję wydarzeń września 1939 roku.

Tradycyjnie też potkano się na poczęstunku.
W drodze powrotnej razem z członkami Koła Żołnierzy 10 PUL i ich Rodzin złożyliśmy kwiaty na mogiłach upamiętniających wrześniowe walki 10 pułku Ułanów Litewskich.

{gallery}galeria/bialap{/gallery}