Święto Ułanów Legionowych

Święto 11. Pułku Ułanów Legionowych

a zaproszenie przyjaciół wzięliśmy udział w obchodach Święta Pułkowego 11. Pułku Ułanów Legionowych, które odbyły się 28.04.2019 roku w Ciechanowie.  Pół cywilny, pół wojskowy – jedenasty legionowy – brzmiała pułkowa przyśpiewka wzorowana na żurawiejkach z armii rosyjskiej. Ale są też inne żurawiejki:  Na granicy śpią beztroscy, to ułani Ciechanowscy. Lance do boju…. Dużo chłopów, mało panów Jedenasty Pułk Ułanów Lance…

11. Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza stacjonował w Ciechanowie w latach 1921-1939.Pułk oficjalnie utworzono w lutym 1919 r. Ułani walczyli z Ukraińcami o Lwów. Na Wielkanoc 1919 r. wkroczyli do Wilna, a w wojnie polsko-bolszewickiej bili się m.in. na linii Dyneburg-Wilno i nad Horyniem.

Święto było dla nas tym bardziej miłe, ze nasz Przyjaciel Arek Ziółkowski (honorowy członek naszego stowarzyszenia) otrzymał awans na wachmistrza. Brawo Ziółku! gratulacje.

Zdjęcia>>