Rekonstrukcja w Kuligowie

Policjanci w obronie ojczyzny

Tegoroczna impreza „Huzarzy w Kuligowie – Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.”, pomimo, iż przesunięta została na wrzesień, przyciągnęła setki mieszkańców oraz gości.

Obchody, objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, zainaugurowała o godz. 15:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny i jej obrońców, którą w kuligowskim kościele parafialnym p.w. MB Loretańskiej odprawił ks. Piotr Milewski. Następnie, w asyście sygnalisty oraz Kompanii Honorowej Policji, odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą, upamiętniającą udział Policjantów w wojnie 1920 roku. Stamtąd, uczestnicy uroczystości, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza oraz asysty szwadronu kawaleryjskiego przemaszerowali paradnie na nadbużańskie błonia, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia festynu, z aktywnym udziałem Policji. Piknikowi towarzyszył szereg atrakcji, nie tylko dla najmłodszych. (Biuro Historii i Tradycji Policji zaprezentowało elementy umundurowania i wyposażanie funkcjonariuszy z okresu międzywojennego. Odbył się pokaz tresury psów policyjnych i pokaz daktyloskopijny. Z myślą o dzieciach przygotowano warsztaty edukacyjno-historyczne pt. „Zobaczę… dotknę… odkryję… nic co polskie nie jest mi obce”, dla starszych pokazy współczesnego wyposażenia i sprzętu policyjnego).

Najpierw, publiczność zgromadzona na kuligowskich błoniach obejrzała brawurowy pokaz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, podczas którego policyjni komandosi zaprezentowali desant ze śmigłowca, a następnie zapierającą dech ewakuację z pola akcji. Kilka minut później, narrator (w tej roli znany aktor Marcin Kwaśny) zapowiedział oczekiwane rozpoczęcie rekonstrukcji historycznej.

Pełne rozmachu widowisko z udziałem ok. 150 rekonstruktorów, w tym ponad 30 kawalerzystów (wśród nich 11 konnych to my J), uzupełnione o fachową narrację i poparte efektami pirotechnicznymi, imitującymi ostrzał artyleryjski dostarczyło publiczności wielu wrażeń i emocji. Widzowie długo oklaskiwali defiladę przyjmowaną przez Naczelnego Wodza i wieńczące inscenizację: ceremonię dekoracji orderami wojennymi oraz pokazy musztry kawaleryjskiej. Gratulacje dla scenarzysty p. Jarosława Stryjka – zawodowego historyka. Publiczność długo nas oklaskiwała oraz rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Historyczno – Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich a także: 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, GRH Zgrupowania „Radosław”, Konnej GRH „Kresy”, Towarzystwa Historycznego Rok 1920, Młodzieżowego Wolontariatu Parafialnego Otwarte Serce z Wołomina i GRH Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza.

Zdjęcia >>