Razem tworzymy Archiwa Rodzinne Niepodległej

W czwartek 22 sierpnia dokładnie w południe w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Białymstoku nastąpiła oficjalna inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Nasz szwadron brał udział w tym projekcie przekazując kilkadziesiąt oryginalnych zdjęć i dokumentów do zeskanowania i renowacji. Chętnie włączyliśmy się w działania białostockiego Archiwum, gdyż pracuje w nim nasza szwadronowa koleżanka – Urszula Siłkowska. Dzięki dobrej współpracy członków Szwadronu i rodziny pułkowej do archiwum trafiły też bogate zbiory ułańskich fotografii i dokumentów przechowywane przez prezes Koła Żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin Eugenię Kulę oraz rodzinne pamiątki Maryli Jędryczek.

– Zbiory te są unikalne, gdyż informacji w nich zawartych, w szczególności w korespondencji, czy pamiętnikach, nie znajdziemy w żadnej dokumentacji urzędowej. Wśród materiałów otrzymamy ogrom bezcennych fotografii z życia międzywojennego Garnizonu Białystok, koszar 10 Pułku Ułanów Litewskich oraz życia codziennego ułanów –mówił na inauguracji projektu dyrektor Archiwum Marek Kietliński.

22 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystościach przygotowanych przez białostockie Archiwum. Po części oficjalnej był czas na zwiedzanie i poznawanie wspaniałej pracy archiwistów.  

Zdjęcia>>