Projekt ołtarz

I kolejny projekt
Szwadron Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich mający kwaterę główną w Pietkowie prowadził wspólne działania podczas realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Pietkowie” realizowanego w ramach – PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.1: DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W., na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 7 (Dziedzictwo kulturowe), OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020″ w ramach umowy partnerskiej. Wnioskodawcą o dofinansowanie projektu był Ksiądz Tadeusz Kaczyński – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Pietkowie.
Celem projektu było odrestaurowanie zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym w Pietkowie wraz z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który jest unikatowym zabytkiem, dziełem sztuki i stanowi atrakcję turystyczną Gminy Poświętne i całego regionu.
Przywrócony do dawnej świetności zabytek, jak wszystkie zabytki stanowi świadectwo historii Polski, ale ponadto jest nośnikiem tradycji i więzi międzyludzkich, które zostały utrwalone w kulturze lokalnej jej mieszkańców. Po przeprowadzeniu inwestycji, obiekt w którym znajdują się zabytki, oprócz oczywistej funkcji kultu religijnego, jaką pełni obiekt sakralny, będzie również miejscem, które przyczyni się do zróżnicowania miejscowej oferty kulturalnej oraz wpłynie na poprawę walorów turystycznych.
Szwadron Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich często korzysta z obiektu podczas uroczystości historycznych i patriotycznych odbywających się w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Pietkowie, z udziałem członków szwadronu oraz zaproszonych gości z kraju oraz z zagranicy ( takich jak np. Obchody Święta Pułkowego czy sza Święta za Dziesiątaków), oraz podczas corocznych imprez organizowanych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich takich jak np. Hubertus, czyli coroczna gonitwa za lisem, która jest świętem jeźdźców, myśliwych i leśników. W związku z tym włącza się w promocję obiektu poprzez umieszczenie na swoim szlaku turystyczno-historycznym zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Pietkowie. Obraz jest także wpisany w szlak lekcji żywej historii którą Szwadron organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu województwa
Renowacja ołtarza i obrazu została dofinasowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 7 ( Dziedzictwo kulturowe).

Zdjęcia >>