„Pietkowo. Pomiędzy dworem a wsią”

7 listopada 2014 r. w Pietkowie odbyła się promocja książki „Pietkowo. Pomiędzy dworem a wsią” autorstwa historyka Zespołu Szkół w Poświętnem Piotra Sobieszczaka. Na spotkanie autorskie zorganizowane w remizie OSP Pietkowo przybyli licznie mieszkańcy nie tylko Pietkowa, ale też wsi sąsiednich. Wszak wszystkie wchodziły w skład dawnych folwarków należących do hrabiów Starzeńskich i Komarów. Obecni byli przedstawicie stowarzyszeń działających w gminie Poświętne, wśród nich nasz Szwadron. Do Pietkowa przybyła też Eugenia Kula Prezes Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin razem z panią Barbarą Szydłowską.

Początek spotkania był poświęcony podsumowaniu ostatniej kadencji władz samorządowych. Obecny na spotkaniu wójt Gminny Poświętne Witold Łapiński zaprezentował dokonania samorządu w latach 2010 – 2014. W zakresie rozwoju infrastruktury, oświaty i kultury, przedstawił zebranym swój program wyborczy.

Na promocję książki przybył Paweł Górski, wnuk ostatniego współwłaściciela Pietkowa Ludwika Górskiego oraz Maciej Starzeński wywodzący się z linii nowodworskiej hrabiów Starzeńskich.

Spotkanie zakończyło się wizytą potomków właścicieli Pietkowa oraz autora książki w kwaterze głównej Szwadronu. Pan Paweł Górski i Maciej Starzeński obejrzeli zbiory w Izbie Tradycji 10 Pułku Ułanów, wyrazili uznanie dla działalności stowarzyszenia. Nasze biblioteczne zbiory wzbogaciły się o egzemplarze książki dedykowane przez autora specjalnie ułanom.