Ostatnia bitwa września 1939

Bitwa pod Kockiem – bitwa kampanii wrześniowej, stoczona od 2 do 6 października 1939 pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga a niemieckimi oddziałami XIV Korpusu Zmotoryzowanego gen. von Wietersheima. Taktycznie bitwa była zwycięska dla Polaków, jednak strategicznie wygrali Niemcy. Była to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne wojsko.

Jak co roku, poprzez pola i lasy, rajdem, ruszając jeszcze we wrześniu, dotarliśmy w miejsce uświęcone krwią naszych żołnierzy. Tam między innymi, polegli lub dostali się do niemieckiej niewoli ostatni kawalerzyści naszego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Naszym obowiązkiem jest oddanie im honorów i pamięć.

W tym roku główne uroczystości upamiętniające wydarzenia 1939 roku miały miejsce w Woli Gułowskiej. Na obchody część naszego szwadronu udała się rajdem. Najdłużej z Białegostoku jechał Marcin Maciejczuk, towarzyszyli mu koledzy z Konnej GRH Kresy. Przekraczali Bug 30 września Inni jechali krócej, razem z kolegami z 5. Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki i wzięli udział w uroczystościach w Woli Gułowskiej.

Zdjęcia >>