Opłatek w Pietkowie

Zaczynamy kolejny sezon

13 stycznia 2018 roku w Pietkowie rozpoczął się kolejny kawaleryjski sezon ułanów Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich stacjonujących w naszej gminie – tymi słowami przywitał nas i naszych gości Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński. Dzięki któremu mamy super kwaterę i wkrótce powstanie prawdziwe Muzeum 10. Pułku Ułanów Litewskich.

W tym ważnym dla nas wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, przedstawiciele  naszych władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Poświętne Witoldem Łapińskim, który na spotkanie przybył wraz z małżonką. Spotkanie Szwadronu swoją obecnością zaszczycili m. in. Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Burmistrz Łap Urszula Jabłońska, Z-ca Wójta Gminy Nowe Piekuty Ewa Pruszyńska, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz, Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski wraz z małżonką oraz członkowie Koła Żołnierzy 10 PUL i ich Rodzin na czele z prezesem koła Eugenią Kulą. Z Warszawy przyjechali także synowie kawalerzystów z 10. Pułku Ułanów Litewskich – Jarosław Kaczyński i Adam Obuch Woszczatyński.   Ich ojcowie wojskową karierę i walkę o Ojczyznę rozpoczęli w Pietkowie w roku 1918.

Przybyli również ułani przedstawiciele 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, 5. Pułku Ułanów Zasławskich, GRH im. Dywizji Kawalerii „Zaza” . Obecni byli strażacy z OSP Pietkowo i OSP Złotoria, oraz rodziny członków Szwadronu, przyjaciele.

Uroczystościom w stajni w Pietkowie przewodniczył  miejscowy proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny w Pietkowie ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński.

Miłym akcentem opłatkowego spotkania było wręczenie obrazu z życzeniami dla Szwadronu od Państwa Karczewskich. Obraz przyjął komendant Szwadronu wachmistrz Dariusz Kozakiewicz. 

Do zorganizowania naszej biesiady wydatni e przyczynili się sponsorzy: Ryszard Jacewicz (ryba z ekologicznych stawów w Pietkowie) Stanisław i Bogdan Jakimowie (super wiejskie wędliny z firmy BOST w Turośni Kościelnej) oraz Bożena i Tadeusz Zajkowscy (pyszne kiełbasy, Sala Balowa WERSAL w Łapach)

Zdjęcia >>