Opłatek Pietkowo

Zaczynamy nowy sezon 2017

14 stycznia 2017 roku w Pietkowie rozpoczął się  nasz kolejny kawaleryjski sezon. To już …. ułanów Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich stacjonujących w Pietkowie.

W tym ważnym dla nas wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, przedstawiciele najwyższych władz Białegostoku – dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Waldemar Pawłowski i województwa – Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Nie zabrakło naszych władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Poświętne Witoldem Łapińskim, który na spotkanie przybył wraz z małżonką. W tym roku ekumeniczne spotkanie Szwadronu swoją obecnością zaszczycili m. in. Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Z-ca Wójta Gminy Nowe Piekuty Ewa Pruszyńska, Dowódca Garnizonu Białystok, Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin Frączek wraz z małżonką, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz, Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski wraz z małżonką oraz członkowie Koła Żołnierzy 10 PUL i ich Rodzin na czele z przewodniczącą koła Eugenią Kulą.

Przybyli również ułani z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Obecni byli przedstawiciele 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, 5. Pułku Ułanów Zasławskich, GRH im. Dywizji Kawalerii „Zaza” i GRH im. Brygady Kawalerii „Plis”. Obecni byli strażacy z OSP Pietkowo i OSP Złotoria, oraz rodziny członków Szwadronu, przyjaciele.

Uroczystościom w stajni w Pietkowie przewodniczyli księża: miejscowy proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny w Pietkowie ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński oraz ks. prot. Władysław Masajło z parafii prawosławnej św. wlkm. Jerzego w Białymstoku.

Po podzieleniu się opłatkiem wśród koni wszyscy udali się do kwatery głównej Szwadronu. Tu na gości czekał poczęstunek. Było wspólne śpiewanie kolęd i ułańskich piosenek.

Zdjęcia >>