Msza za Dziesiątaków

Msza za Dziesiątaków

W listopadzie stacjonujący w Pietkowie w gminie Poświętne kawalerzyści ze Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich, przyjaciele i rodziny wspominają ułanów 10 Pułku, którzy odeszli już na wieczną wartę. W tej intencji odprawiana jest corocznie msza św. w kościele w Pietkowie, miejscu utworzenia pułku.

W tym roku uroczystości odbyły się 12 listopada. Podczas mszy ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński odprawił nabożeństwo za zmarłych i poległych ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich, który to pułk tworzył się właśnie w Pietkowie. Podkreślił męstwo oraz odwagę walczących za wolność ojczyzny, ich znaczenie oraz konieczność zachowania w pamięci wszystkich poległych. Zwrócił uwagę, jak ważne jest kultywowanie patriotycznych tradycji oraz pamięć o poległych za niepodległość. Uroczysta Msza Św. zgromadziła wiele osób. Obecny był Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Tadeusz Kamiński. Obecni byli kawalerzyści kultywujący tradycje 10. Pułku Ułanów litewskich. Obecna była prezes Koła Żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin Eugenia Kula, przybył też syn majora Bernarda Wasilewskiego, białostockiego nieżyjącego już kawalerzysty, mentora „Dziesiątaków” Gabriel Wasilewski wraz z małżonką oraz mieszkańcy parafii Pietkowo i okolicznych wsi. Na zakończenie mszy ułani i wszyscy uczestnicy mszy zaśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”.

Po zakończeniu nabożeństwa udaliśmy się na miejscowy cmentarz, by zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie zmarłego w 1926 roku porucznika 10 pułku Stanisława Olizara, bohatera walk o niepodległość Polski i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej roku 1920.

Zdjęcia >>