Konno po szlakach historii

Projekt Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich „Konno po szlakach historii – Hubertus 2014” rozpoczęty.

Polega on na przeprowadzeniu warsztatów historyczno – jeździeckich dla młodzieży w wieku 14-22 lat . Warsztaty są realizowane przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w sobotnio – niedzielnych cyklach od 9 sierpnia i zakończą się uczestnictwem młodzieży w Hubertusie, 11 października.

Już podczas pierwszych zajęć w kwaterze głównej Szwadronu Kawalerii uczestnicy warsztatów zapoznali się ze zgromadzonymi w salach muzealnych zbiorami, poznali historię pułku, tradycje kawaleryjskie.

Nabywają i doskonalą umiejętności pracy z koniem – czyszczenie, siodłanie. Zajęcia te są prowadzone w stajni Szwadronu w Pietkowie pod okiem instruktora jeździectwa i wolontariuszy – ułanów ze Szwadronu kawalerii.

Najciekawsze zajęcia warsztatowe zostaną uwiecznione na fotografiach, wywołane i zaprezentowane na wystawie podczas podsumowania projektu.

Uczestnicy warsztatów mają zapewnione wyżywienie podczas zajęć oraz  podczas czterech wyjazdów terenowych w formie ogniska i grilla.

Projekt finansowany jest ze środków

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 operacja pt. „Konno po szlakach historii – Hubertus 2014” w ramach Osi 4 Leader