IV Narwiański Zajazd Szlachecki

W stepie szerokim, którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz…

18 sierpnia hasaliśmy na „Dzikich polach” w Szołajdach. W tym dniu odbywał się tam IV Narwiański Zajazd Szlachecki organizowany przez Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne Proekona. Tradycyjnie już jesteśmy zapraszani przez organizatorów do uatrakcyjnienia tego wielkiego festynu. W tym roku połączono go z IV Zjazdem Rodu Łapińskich, na który rzecz jasna przybyło wielu Łapińskich z całej Polski.