I Narwiański Zajazd Szlachecki Łapach Szołajdach

29 sierpnia późnym popołudniem przenieśliśmy się do miejscowości Łapy – Szołajdy. Odbywał się tam I Narwiański Zajazd Szlachecki propagujący historię, tradycję i idee szlacheckie na Podlasiu. Główną atrakcją Zajazdu była inscenizacja historyczna w wykonaniu naszego Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich i Podlaskiej Brygady Rekonstrukcji z Tykocina.


Występowaliśmy tam na prośbę burmistrza Łap Roman Czepe. Ziemia Łapska jest bardzo związana z historią podlaskiej szlachty od czasu późno-średniowiecznego osadnictwa na tych terenach szlachty mazowieckiej. Wiąże się z tym historia rodu Łapińskich – założycieli licznych zaścianków, na bazie których powstało miasto Łapy.

{gallery}galeria/szolajdy2010{/gallery}