Hubertus 2016

5 Hubertus w Pietkowie

„Hubertus” to święto myśliwych, koni i jeźdźców, a także okazja do spotkania się choć raz w roku w gronie miłośników jeździectwa. Obchodzone w dniu świętego Huberta – patrona jeźdźców i myśliwych. To na jego cześć, już od XV wieku odbywają się pogonie za lisem. Oczywiście współczesny lis jest symboliczny – to jeździec z przyczepioną do ramienia lisią kitą. Trudność polega na tym, że należy zerwać kitę z prawej strony uciekającego. Ten, komu się to uda, wygrywa i zostaje „lisem” w następnym roku. To pełna emocji gonitwa za uciekającym konno jeźdźcem, z przymocowaną lisią kitą, budząca emocje, rodząca podziw

„Hubertus” pod patronatem Wójta Gminy Poświętne odbył się 15 października 2016 r. Taka uroczystość to doskonała promocja naszej gminy.

Uroczystego otwarcia gonitwy dokonał Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński. Obecni byli kapłani obu wyznań: ksiądz kanonik Tadeusza Kaczyński (który udzielił jeźdźcom błogosławieństwa) z parafii św. Anny w Pietkowie oraz ks. prot. Władysława Masajło z parafii prawosławnej św. wlkm. Jerzego w Białymstoku.

Do Pietkowa  na hubertusowe zaproszenie Szwadronu przybyli Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński oraz  wójt  Nowych Piekut Marek Kaczyński. Tłumnie przybyli sympatycy i przyjaciele szwadronu z okolicy bliskiej i dalekiej. Wśród nich rodziny ułanów 10 Pułku. Przyjechał Adam Obuch Woszczatyński z Warszawy, Andrzej Niedźwiecki z Wrocławia, obecne były też panie z Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin na czele z prezesem Eugenią Kulą. Obecni byli dowódcy (emerytowany i obecny) 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego kontynuującego tradycje ułanów, był komendant 25 Pułku Gospodarczego. Kawalerzyści – Przedstawiciele Konnej GRH Kresy na czele z komendantem Zenonem Zarzyckim, Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich z Sokółki na czele z majorem Piotrem Horsztyńskim. Leśnicy i strażacy.

W pogoni za lisem wzięło udział 38 jeźdźców. Reprezentowali pododdziały konne w barwach:  1. Pułku Ułanów Krechowieckich (szwadron Klepacze), 5. Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki, 10. Pułku Ułanów Litewskich Białystok (kwaterujący od pięciu lat w Pietkowie), Szwadronu im. Dywizji Kawalerii Zaza, 9. Pułku Strzelców konnych z Grajewa (szwadron z Białej Piskiej) 1. Pułku Strzelców Konnych z Garwolina.

Przyjechali też miłośnicy koni z Lublina, Białegostoku i z najbliższej okolicy. Kawalerzystom towarzyszyli jeźdźcy cywilni i amazonki.

Zwycięzcą tegorocznego biegu dorosłych został ułan Krzysztof Minota w barwach 5 Pułku Ułanów Zasławskich na koniu Franek, w biegu dla młodzieży i jeźdźców mniej zaawansowanych wygrał Mateusz Kanclerz na Korze z Ostrołęki (stajnia Dzbenin). Nagrody to obrazy namalowane przez  Marię Woronowicz i Katarzynę Ostrowską. Pamiątkowe flo ufundowane przez patrona – Wójta Gminy Witolda Łapińskiego zawisło na ogłowiach dzielnych rumaków.

Na zakończenie Hubertusa była oczywiście ułańska biesiada. Liczni goście, przybyli mimo złej aury, zgodnie twierdzili, że tegoroczny Hubertus w gminie Poświętne był bardzo udany i zapowiadali swoją obecność w przyszłym roku.  Relację ze święta pokazała TVP odział Białystok:

Załącznik 1 >>

Załącznik 2>>

Zdjęcia >>