III Piknik rodzinny

Rodzinnie w strugach deszczu

17.07.2016 r. w Pietkowie odbył się III Piknik Rodzinny, któremu aura nie
sprzyjała (deszcz lał jak z cebra!), nie odstraszyło to na szczęście uczestników.
Organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Pietkowie, a
honorowy patronat objął Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński.

Piknik rozpoczął się uroczystą mszą świętą o godz. 11.30, którą celebrował
ksiądz kanonik, proboszcz parafii pw. Św. Anny w Pietkowie Tadeusz
Kaczyński.

Na piknik przybyli licznie mieszkańcy Pietkowa, zaproszeni goście, Wójt Gminy
Obecni byli druhowie OSP z Poświętnego, Wilkowa, Grochów i przedstawiciele
naszego Szwadronu .

 

Zdjęcia z pikniku >>

Zdjęcia z pikniku>>