Święto Niepodległości 2015 (Warszawa, Białystok, Łapy)

Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości. /Józef Piłsudski/

Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów. Zostało ustanowione w 1937 roku, od 1939 nie było obchodzone, przywrócono je w 1989 roku. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

Później z pl. Piłsudskiego wyruszyła defilada historyczna, w której wzięło udział ponad 400 rekonstruktorów w umundurowaniu różnych oddziałów wojskowych. Adam z warszawskiej uroczystości dostarczył nam oczywiście relację fotograficzną.

Główne uroczystości na Podlasiu to oczywiście Białystok. Tam też wystąpiliśmy najliczniej.
Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości przebiegały w Białymstoku tradycyjnie. Rozpoczęły się liturgią w katedrze pw. Świętego Mikołaja, potem mszą św. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Główne uroczystości, z udziałem wojska i oficjalnych gości, odbyły się o godz. 12.30 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki. Na zakończeniu uroczystości była oczywiście defilada i udział we wspólnym wraz z artystami Białostockiego Teatru Lalek śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Marszałek Józef Piłsudski na Plac Niepodległości w Łapach wjechał konno w asyście dwóch ułanów ( to plutonowy Zdzisław Pruszyński i koledzy ułani :Ireneusz Łapiński i Dariusz Łysiuk zostali wieczorem 11 listopada aktorami). A gdy Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, wygłosił krótkie przemówienie, dokładnie takie, jak w 1918 r.

Taką krótką inscenizacją historyczną rozpoczęły się w Łapach uroczystości z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Wszyscy, którzy przyszli na Plac Niepodległości, by świętować tę rocznicę mogli za sprawą aktorów Teatru Kaprys i naszych kolegów ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich poczuć atmosferę entuzjazmu sprzed 97 lat, gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała własną państwowość. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Pomniku Niepodległości i przy pomniku ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego.

Zdjęcia >>