Święto Kawalerii Polskiej w Warszawie

Drugi raz wzięliśmy udział w Święcie Kawalerii Polskiej w Warszawie. Nasz Szwadron ze sztandarem 10 Pułku Ułanów Litewskich reprezentowali w tym roku: wachmistrz Dariusz Kozakiewicz, starszy ułan Grzegorz Perkowski, ułan Kacper Gołębiewski i ułan Ireneusz Łapiński. Pieszo towarzyszyli nam koledzy z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii.

Ta dwudniowa impreza w Warszawie gromadzi zawsze tysiące widzów, nie tylko mieszkańców stolicy.

Przemarsz formacji konnych odbywał się w umundurowaniu historycznym z uzbrojeniem: szable, lance, karabinki z okresu 20-lecia międzywojennego.

Na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 16:00 odczytany został kawaleryjski apel pamięci, a następnie złożono wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Podczas uroczystości na Placu marszałka J. Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza oddano cześć jeźdźcom i kawalerzystom, którzy w tysiącletnich dziejach naszego narodu i czasach współczesnych walczyli o wolność i niepodległość. Po odegraniu przez Orkiestrę Reprezentacyjną WP hymnu państwowego i podniesieniu na maszt flagi RP, odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uczestniczący w uroczystości sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz odczytał list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Reprezentujący ministra obrony narodowej, podsekretarz stanu w tym resorcie dr Maciej Jankowski, w swoim wystąpieniu nawiązał do legendy i chwały jazdy polskiej, przypominając, że tegoroczne święto zbiega się w czasie z 500 rocznicą zwycięskiej dla polskiego rycerstwa bitwy pod Orszą, stoczoną z pułkami moskiewskim. Wiele uwagi poświęcił świetności kawalerii w okresie wojen napoleońskich i latach II RP oraz bohaterskiej postawie ułanów w latach wojny i okupacji. Z uznaniem wyraził się o kultywowaniu tradycji kawaleryjskich.