Wieczór z kawalerią

Event Szwadronu (tak z angielska zapowiedziała nas Dyrektor DK w Poświętnem Renata Kruszewska)

27 kwietnia 2019 r., w sobotni wieczór, w Domu Kultury w Poświętnem odbyła się historyczna wieczornica, której byliśmy bohaterami. Po raz pierwszy w naszej gminie zaprezentowaliśmy „przekrój” działalności Szwadronu. Była to podana w wielkim skrócie historia 10. Pułku Ułanów Litewskich i historia Szwadronu kultywującego tradycje tego pułku.

Zastępca komendanta wachmistrz Zdzisław Pruszyński  opowiedział o historii  kawalerii. Można było również obejrzeć wystawę  fotografii historycznych i współczesnych przedstawiających działalność Szwadronu. Podczas wieczoru sypały się anegdoty z życia kawalerii, był występ muzyczny ułanów, salę wypełniły piosenki ułańskie z udziałem publiczności oraz  nastrojowe ballady w wykonaniu Iwonki i Zdzisława Pruszyńskich.

Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński, który przybył na imprezę wraz z Małżonką. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Minister Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jurgiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Mariusz Gołaszewski, Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, zastępca wójta Gminy Poświętne Alfred Dobrzyński wraz z Małżonką, Dyrektor Technikum Mechanicznego w Łapach Dorota Kondratiuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem Bożena Brzozowska wraz z wicedyrektorkami Wiolettą Gołaszewską i Krystyną Skorupską, Kierownik GOPS Alicja Kamińska,  przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Poświętne, nauczyciele, radni, sołtysi, mieszkańcy oraz przyjaciele i sympatycy Szwadronu (wśród nich Jolanta i Wiesław Dojlido).

Na zakończenie eventu Dyrektor DK w Poświętnem Renata Kruszewska zaprosiła uczestników na poczęstunek, gdzie w kuluarach można było porozmawiać o Szwadronie i jego historii.

Zdjęcia>>