V Festiwal Kultury tatarskiej

Po raz piąty

Festiwal Kultury Tatarskiej jest organizowaną cyklicznie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej pod nazwą Białostockie Muzeum Wsi) imprezą organizowaną przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej.

To wspaniała promocja kultury Tatarów polskich oraz rozpowszechnienie bogactwa kulturowego Podlasia. Celem Festiwalu jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego Tatarów zamieszkujących od XVII w. nasze Podlasie.

To wielka impreza mająca charakter festynu. Festiwal Kultury Tatarskiej był finalistą konkursu Podlaskiej Marki roku 2016. Na tak ważnej imprezie nas nie mogło zabraknąć, choć przed wojną Tatarzy mieli swój szwadron w 13. Pułku Ułanów Wileńskich, od kilku lat to my wyjeżdżamy na ważne uroczystości państwowe z tatarskim buńczukiem.

Na festiwalu zaprezentowaliśmy pokaz władania szablą i lancą, pokaz siły ogniowej Szwadronu oraz ułańskie zabawy

Zdjęcia >>