Szkolenie

Szkolimy i doskonalimy

W dniu 15.06.2018 roku uroczyście rozpoczęliśmy kurs I stopnia dla młodych słuchaczy naszego Szwadronu,tworząc w ten sposób sekcję szkolną. Kurs będzie trwał 6 miesięcy. Ma on na celu poszerzenie wiedzy na temat historii kawalerii, jazdy konnej oraz poznania zasad tradycji i zwyczajów panujących w kawalerii. Pierwszy zjazd przybliżył naszym młodym kolegom – słuchaczom kursu podstawy jazdy konnej ( niektórzy doskonalili swoje wcześniejsze umiejętności), zasad noszenia mundurów oraz musztry i posługiwania się bronią białą oraz podstaw z dziedziny służbowego zachowania się.

Zjazd przyniósł oczekiwane rezultaty, wszyscy słuchacze spisali się doskonale. Było ono szczególnie ważne dla trzech najmłodszych: Jakuba Kamińskiego, Maćka Łapińskiego i Piotra Pieczura , bo było to ich pierwsze prawdziwe spotkanie z kawalerią.

Zdjęcia >>