Święto pułkowe

99 lat temu 10. Pułk Ułanów Litewskich napoił swoje konie w Dnieprze, było to 8 maja 1920 roku. Z tej okazji żołnierze ówczesnego pułku obrali sobie 8 dzień maja za swoje święto. W tym roku mija kolejna rocznica tego wydarzenia. Wprawdzie nie ma już w Białymstoku tej formacji, nie żyją już przedwojenni ułani, ale tradycja zobowiązuje. W tym roku Święto Pułkowe obchodziliśmy 11 maja. Wiele było radości w Szwadronie, bo pułkowe odznaki odebrali: Wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć, Adam Obuch-Woszczatyński, Katarzyna Ostrowska oraz Stanisław Łupiński. Prawo noszenia barw i numeru „10” otrzymał ułan Dominik Krasiejko, ułan Łukasz Raciborski oraz ułan Kornel Gołębiewski.

Trochę historii. 8 maja na pamiątkę obsadzenia przyczółka brzegowego na rzece Dniepr pod Rzeczycą w 1920 roku przez 2 szwadron, pułk obchodził swoje Święto Pułkowe. Z chwilą przybycia do Białegostoku w roku 1922  na mocy zwyczaju w dzień poprzedzający święto o godz. 20 w koszarach pułku przy świetle pochodni odbywał się uroczysty capstrzyk. W dniu święta pułk w szyku konnym brał udział w mszy polowej na placu koszarowym, po której w kolumnie rozwiniętych plutonów defilował stępem, kłusem i galopem przed dowódcą. Następnie cały pułk i zaproszeni goście, a w szczególności oficerowie i podoficerowie rezerwy oraz pierwsi ochotnicy pułku spożywali razem obiad w krytej ujeżdżalni. Po południu odbywały się zawody hippiczne, oddzielnie dla korpusu oficerskiego i podoficerskiego. Dla ułanów organizowano gry i zabawy hippiczne. Cała uroczystość kończyła się balem w kasynach oficerskim i podoficerskim. 1. 6. Dziennik Białostocki 8 maja 1923 s.4

Hucznie obchodzono w białostockich koszarach dziesięciolecie pułku. Przygotowywano je od marca, wśród zaproszonych gości był pierwszy dowódca pułku Władysław Obuch Woszczatyński, Prezydenta RP reprezentował generał Leon Barbecki. Święta pułkowe obchodzono hucznie aż do wybuchu II wojny światowej. .

Do dziś jest to wielki dzień w życiu pułku. Obchody tego święta to wielkie wydarzenie w Białymstoku.10 Pułk Ułanów Litewskich towarzyszył miastu przez niemal całe 20-lecie międzywojenne, wpisując się trwale w krajobraz Białegostoku, i był od początku ciepło przyjmowany przez społeczność miasta. Kultywując tradycje dziesiątaków, ułani starają się podtrzymać wydarzenia ważne dla byłych, i współczesnych kawalerzystów.

Po zakończeniu II wojny światowej dla tych, którzy pozostali na emigracji barwy pułkowe przedwojennej jednostki kawalerii były symbolem wierności wobec Polskiego Rządu na Uchodźstwie i dalszej walki o niepodległość kraju. Zrzeszeni w gronie koleżeńskim spełnili swój moralny obowiązek podtrzymując pamięć i tradycje, gromadząc materiały i korespondencję dotyczącą historii pułku. Weterani na emigracji spotykali się zawsze na świątecznym obiedzie z okazji święta pułkowego. Podobnie działo się w kraju, w Białymstoku. Weterani 10 Pułku Ułanów pomimo trudnej sytuacji politycznej zaczęli się organizować i spotykać w środowisku białostockim w małym gronie rodzinnym u st. wachm. Feliksa Jędryczka, wachm. Zygmunta Czerwińskiego, st. wachm. Jana Kubiaka. W przygotowaniu takich wspólnych spotkań służył pomocą także st. wachm. Bronisław Stanek. Maryla Jędryczek (członkini Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin), córka wachmistrza Feliksa Jędryczka wspomina, że wyjątkowego nastrój takim zebraniom dodawały dźwięki marsza pułkowego, którego nagranie przywiózł do kraju w latach 60-tych ubiegłego stulecia mjr Jan Kałłaur, dawny oficer pułku i prezes Koła londyńskiego (również obecnie obchody święta pułkowego rozpoczynane są przy dźwiękach tego marsza).

Po południu jak każdego roku od lat już czekała na nas biesiada w kwaterze. Jadła i napoju było pod dostatkiem. Pogoda była super i goście też dopisali. Dopisali nasi przyjaciele (rodzina autentycznych ułanów), wśród nich z Warszawy Adam Obuch – Woszczatyński, Mikołaj Zagórski i Jerzy Kaczyński, rodzina państwa Dziewczopolskich, z Lublina Dariusz Obuch – Woszczatyński, Stanisław Zwierzyński z synem. Byli zaprzyjaźnieni członkowie GRH Policji Państwowej 39 i 3 szwadron 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, członkowie stowarzyszenia w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych, 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz 27 Pułku Ułanów im.Króla Stefana Batorego. Przybył nasz Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński z małżonką, Witold Karczewski, strażacy OSP Poświętne, leśnicy, nasze rodziny i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim.
W dniu 12.05.2019 delegacja naszego stowarzyszenia uczestniczyła w liturgii prawosławnej za ułanów 10 Pułku w cerkwi p.w.Św.Piotra i Pawła przy ul. Kalinowskiego w Białymstoku.

Zdjęcia>>