Święto prawosławne

Święto prawosławnego ordynariatu

12 lipca 2016 roku w cerkwi pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w
Białymstoku odbyły się uroczystości ku czci niebiańskich orędowników
Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku – św. Apostołów Piotra i Pawła.

Na uroczystości prawosławnego wojskowego ordynariatu został także
zaproszony nasz Szwadron.