Święto Konstytucji 3 Maja

100 lat ustanowienia

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku, kiedy doszło do masowych demonstracji studenckich i zostało zakazane. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała także gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.

Tegoroczne obchody można było oglądać na Rynku W głównej uroczystości przy pomniku marszałka Piłsudskiego wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, korpusu dyplomatycznego, kombatanci i harcerze.

Po oficjalnych wystąpieniach przy pomniku składano wieńce i kwiaty, była parada pododdziałów wojska i służb mundurowych, pokazy sprzętu. Można też było skosztować okolicznościowego tortu czy grochówki. 

W wystąpieniach podkreślano znaczenie Konstytucji 3 Maja nie tylko w czasie, gdy została uchwalona, ale i współcześnie. 

W piątek rano kwiaty składano też pod obeliskiem 3 Maja, znajdującym się w białostockim Parku im. Konstytucji 3 Maja. W tym miejscu przyrzeczenie harcerskie składał w młodości, urodzony w Białymstoku, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 

Obchody zakończyły pokazy sprzętu wojska i służb mundurowych, które można Kościuszki. W Parku im. Konstytucji 3 Maja nasz Szwadron tradycyjnie już przygotował pokazy sprawności kawaleryjskiej.

Pisała o nim lokalna prasa https://poranny.pl/bialystok-pokaz-kawalerii-konnej-w-parku-im-konstytucji-3-maja-ulani-skakali-przez-ogien-porywali-panny-i-pl

Zdjęcia>>