Święto Izydora Oracza

W rocznicę nadania Medalu

W 2018 roku minęła pierwsza rocznica uhonorowania naszego Stowarzyszenia medalem św.Izydora Oracza za działalność społeczną, krzewienie tradycji i kultury w naszym lokalnym środowisku. Wnioskodawcą był Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński.
W dniu 10 maja kościół czci pamięć świętego Izydora Oracza. Żył on w Hiszpanii i ciężką pracą na roli oraz pobożnością zasłużył sobie na miano świętego i patrona rolników. W naszym województwie 6 maja odbyły się kolejne uroczystości na cześć św. Izydora w Białymstoku. Na tej uroczystości była także nasza delegacja.

Zdjęcia >>