Święto Buńczuka – Bohoniki

Święto Buńczuka

Na zaproszenie Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 2018 roku uczestniczyliśmy w Święcie Buńczuka w Bohonikach.  Był to dzień w którym publicznie zaprezentowano replikę buńczuka 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Buńczuk stanowił zawsze symbol władzy w armii mongolskiej i tureckiej, oraz wojskach tatarskich i kozackich. W XVII w. upowszechnił się w wojskach Rzeczypospolitej w wyniku orientalizacji znaku hetmańskiego. Był powszechnie używany jako znak dowódców. Stosowano go początkowo głównie w chorągwiach tatarskich, a później i w innych, gdzie służył jako symbol władzy oraz środek do przekazywania sygnałów dowodzenia. Posługiwano się nim także w jeździe narodowej oraz w kawalerii polskiej okresu międzywojennego. Buńczuk był bardzo ważny i w czasie walki trzymany był nieco z tyłu oddziału, aby w razie niepowodzenia móc wycofać go jak najszybciej i nie oddać w ręce wroga.

W trakcie uroczystości wykład o znaczeniu buńczuka i historii Szwadronu Tatarskiego wygłosił dr Aleksander Miśkiewicz. 

Prezes Rady Centralnej Jan Adamowicz wręczył podziękowania i okolicznościowe pamiątki działaczom ZTRP i osobom współpracującym ze Związkiem, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do szerzenia wiedzy o Tatarach w Polsce, a także nieustanie przekazują tę wiedzę kolejnym pokoleniom (nasz Szwadron też takie otrzymał). Mamy nadzieje, że tak jak kiedyś Buńczuk zagrzewał do walki o ojczyznę, tak dziś będzie on symbolem współpracy na rzecz tatarskiej mniejszości, tatarskiej kultury, tatarskiej tradycji.

Wykonanie repliki buńczuka zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prywatnych darczyńców.

Pierwsza prezentacja Buńczuka będzie miała miejsce 11.listopada 2018 roku w Białymstoku. Zaszczytu trzymania buńczuka dostąpił nasz kolega kapral Grzegorz Perkowski

Zdjęcia>>