Spotkanie opłatkowe w Szwadronie

„Przybieżeli do Betlejem żołnierze,
Mieli szare z wężykami odzieże,
Orły lśnią srebrzyste
Z Polski Jezu Chryste,Żołnierze – żołnierze …”

10 stycznia 2015 roku Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich spotkaniem opłatkowym rozpoczął kolejny rok swojej działalności, rok jubileuszowy – 15. Uroczystościom w stajni w Pietkowie przewodniczyli księża: miejscowy proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny w Pietkowie ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński oraz ks. prot. Władysław Masajło z parafii prawosławnej św. wlkm. Jerzego w Białymstoku.

W tym roku ekumeniczne spotkanie Szwadronu swoją obecnością zaszczycili m. in. Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski, Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński, Burmistrz Łap Urszula Jabłońska, Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński, Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski, przedstawiciel 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego major Jan Busłowicz oraz członkowie Koła Żołnierzy 10 PUL i ich Rodzin na czele z przewodniczącą koła Eugenią Kulą, przybyli również koledzy z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Obecni byli strażacy z OSP Pietkowo i OSP Złotoria, rodzina członków Szwadronu i najbliżsi przyjaciele.

Zanim jednak spotkanie rozpoczęło się, w kwaterze głównej trwały wielkie przygotowania. Stajnia i sama kwatera nabrały świątecznego wyglądu. Niestety w tym roku pogoda spłatała niezłego figla. Obfite opady deszczu towarzyszyły od rana. Zatem cześć koni musiała zostać na wybiegu, licznie przybyli goście z radością schronili się wewnątrz.

Po podzieleniu się opłatkiem wśród koni wszyscy udali się do kwatery głównej Szwadronu, do nieczynnej szkoły podstawowej. Tu na gości czekał poczęstunek. Było wspólne śpiewanie kolęd i ułańskich piosenek. Najmłodsi stażem ułani Szwadronu odebrali legitymacje uprawniające do pełnego udziału we wszystkich uroczystościach i świętach, w których kawaleria uczestniczy. Atrakcją spotkania była też pamiątkowa fotografia kawalerzystów oraz żeńskiej sekcji Szwadronu w strojach Polski międzywojennej i władz samorządowych województwa i gmin.