Rocznica Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 1920 wojska polskie rozgromiły bolszewików na przedpolach
Warszawy. Data, która zmieniła losy Europy, od dwudziestu jeden lat jest też
Świętem Wojska Polskiego. Główne uroczystości w województwie odbyły w
Białymstoku.

Nie mogło też w tym miejscu nie być nas, tym razem bez koni.
Wszak to nasz 10 pułk był tym, który z bolszewikami zetknął się już w roku
1919. Walczył z nimi aż do zakończenia wojny, wziął udział w słynnej bitwie
niemeńskiej. Zdobycze wojenne i straty zadane nieprzyjacielowi w latach 1918-
1920 były duże. Pułk wziął do niewoli około 800 jeńców, jeden sztab brygady,
kilka sztabów pułkowych. Zdobyto kilkaset koni, przeszło 1000 karabinów, kilka
lokomotyw, 150 wagonów z prowiantem i amunicją, liczny sprzęt łączności oraz
kasę dywizyjną. Za działania wojenne 1918-1920 odznaczono Krzyżem Virtuti
Militari 5 oficerów oraz 9 podoficerów i szeregowych. Krzyżami Walecznych
odznaczono 21 oficerów i szeregowych.

Pułk wyruszał na wojnę z Pietkowa, które od kilku lat jest naszą kwaterą
główną.Od roku 1922 naszym miejscem postoju był Białystok.

Zdjęcia ze Święta >>