Razem ze Służbą Celną w dniu ich święta

W 1999 został uchwalony i wszedł w życie pierwszy akt prawny odnoszący się do Służby Celnej – Ustawa o Służbie Celnej. Ustawa, oprócz szczegółowego określenia praw i obowiązków funkcjonariuszy celnych, wyznaczyła 21 września Dniem Służby Celnej.

W tym roku zaszczyt organizacji centralnych uroczystości Dnia Służby Celnej przypadł Izbie Celnej w Białymstoku. Odbyły się one 19 wrześni.

W tym wyjątkowym dniu dla funkcjonariuszy celnych (święto przypada 21 września w dniu patrona – św. Mateusza) obok prezydenta Bronisława Komorowskiego uczestniczyli przedstawiciele rządu, korpusu dyplomatycznego, posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, duchowieństwo, a także wielu służb i instytucji na co dzień współpracujących ze Służbą Celną.

W tym szczególnym dniu byliśmy razem z celnikami. Ze Szwadronem po raz pierwszy na ulice Białegostoku wyjechali koledzy z Piły – grupa rekonstrukcji Straży Celnej w historycznym umundurowaniu. Uczestniczyliśmy w uroczystym apelu na Rynku Kościuszki w Białymstoku, który poprzedziły rano nabożeństwo w Cerkwi Katedralnej św. Mikołaja oraz msza św. w Archikatedrze Białostockiej w intencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Celnej.

Prezydent podziękował celnikom za ich ciężką pracę i podkreślił znaczenie Służby Celnej dla całej gospodarki, zwracając uwagę na szczególną rolę na granicy. Zauważył także, że zwiększony mały ruch graniczny (MRG) pobudza gospodarkę i wyraził nadzieję, że celnicy w przyszłości będą także obsługiwać MRG na granicy z Białorusią. Na koniec Bronisław Komorowski złożył serdeczne życzenia wszystkim Mateuszom.

http://granica.gov.pl/dzienSC/index.php