Raz, dwa, lewa…

Znając swoje słabsze strony zorganizowaliśmy wiosenną musztrę. Była ona potrzebna szczególnie najmłodszym kolegom, zaczynającym dopiero przygodę w Szwadronie, ale też starszym i już doświadczonym. Zajęcia prowadzili: wachmistrz Dariusz Kozakiewicz i plutonowy Zdzisław Pruszyński (obaj mają za sobą służbę wojskową i mają stopnie WP), wspomagał ich ułan Łukasz Zadykowicz, który jeździ i maszeruje w Szwadronie Kawalerii WP.

Kilkugodzinne ćwiczenia przyniosły efekty. Ułani byli zmęczeni, ale zadowoleni. Na zakończenie zajęć czekała prawdziwa ułańska grochówka.

To kolejne zajęcia z musztry prowadzone w większym zespole, razem z nami ćwiczą też koledzy z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im 10 Pułku Ułanów Litewskich. Przed nami wspólny rajd i ćwiczenia musztry konnej.

Zdjęcia z muszrty >>