Rajdowo

Lipiec bywa wolny od pokazów i rekonstrukcji , dlatego też postanowiliśmy zorganizować rajd Szwadronu. Zwykle szlak naszego rajdu bywa związany z historycznymi wydarzeniami. Tak też było i tym razem. Pojechaliśmy w kierunku Hodyszewa i okolicznych lasów nadleśnictwa Rudka,bowiem:…
„Przez Hodyszewo nocą z 12 na 13 września przedzierały się w kierunku lasów Rudki dwie brygady kawalerii (Suwalska Brygada Kawalerii i Podlaska Brygada Kawalerii) wchodzące w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej NAREW, stacjonujące poprzednio w rejonie Dąbrowy Wielkiej. Rankiem 13 września obie brygady osiągnęły wyznaczony cel, mimo walk w rejonie m. Wyliny Ruś (atak niemieckiej kolumny pancernej) oraz kłopotów przy przekroczeniu rzeki Mień. Po południu tego samego dnia lasy na północ od Hodyszewa stały się punktem zgrupowania 9 pułku strzelców konnych po ciężkich walkach w rejonie Domanowa. w tym czasie Suwalska Brygada Kawalerii z rejonu Hodyszewa dostała rozkaz marszu na Zalesie i Olszewo. Pod Olszewem w nocy z 13 na 14 września doszło do gwałtownych walk z Niemcami. Wobec tego dowódca Brygady zdecydował się na wycofanie w rejon Hodyszewo – Jośki na całodzienny odpoczynek.” 
My nasz odpoczynek mieliśmy w gościnnym domu dziadków Pawła Jabłońskiego. Tam rodzice Pawła Krzysztof i Anna Jabłońscy przygotowali kwatery i popas dla ludzi i koni. Serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia>>