Polska niepodległa na zajęciach muzealnych

„Jeśli ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz”.

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r., Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zorganizowało dla szkół podstawowych i gimnazjalnych trzydniowe (8-10 listopad 2012 r.), atrakcyjne zajęcia edukacyjne pt. „Polska niepodległa”. Program przygotowany został wspólnie z naszym Szwadronem Kawalerii im. 10 Pułku  Ułanów Litewskich i realizowany był przez starszego ułana Wojciecha Czyżewskiego, Zastępcę Komendanta Szwadronu.

Zajęciom towarzyszyła ekspozycja muzealna, na której uczestnicy mogli obejrzeć umundurowanie oraz uzbrojenie polskiego ułana – broń palną i białą, lance z proporczykami w barwach pułku oraz niezbędne wyposażenie ułana. Szczególnie zainteresowanie budził rząd konia – wiernego towarzysza każdego kawalerzysty– siodła, wodze, uzdy. Zaprezentowanych zostało także wiele dokumentów i fotografii archiwalnych dotyczących historii 10 Pułku Ułanów, reprintów musztry oraz współczesne wydawnictwa traktujące o polskiej kawalerii.

Pierwsza część zajęć dotyczyła uwarunkowań odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy obejrzeli 15 minutowy film dokumentalny pt. „Po latach niewoli wstaje Polska 1914-1918”. Opowiadał o najważniejszych postaciach w historii Polski, które przyczyniły się do odzyskania niezawisłości  i odegrały istotną rolę w kształtowaniu nowego państwa polskiego: Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, gen. Józefie Hallerze. Film przedstawiał okoliczności odzyskania niepodległości i przypominał proces odbudowy się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Do filmu przygotowana została specjalna karta pracy, dzięki której młodzież mogła zapamiętać i utrwalić najważniejsze wydarzenia.

Druga część zajęć dotyczyła historii formowania się oddziałów kawalerii polskiej. Wyświetlane zostały dwa krótkie przedwojenne filmy dokumentalne, w których zaprezentowano charakterystykę formacji jazdy. W tej część st. ułan Wojciech Czyżewski opowiadał o historii formowania 10 Pułku Ułanów Litewskich, a także zaprezentował i omówił poszczególne części umundurowania i uzbrojenia pułku, którego tradycję kultywujemy, z komentarzem na temat ich funkcji w boju. Zajęcia te miały charakter interaktywny, ponieważ uczestnicy mogli każdy eksponat wziąć do ręki, poczuć ciężar szabli lub karabinu, usiąść na siodło i poznać jego skomplikowaną budowę.  

Specjalny pokaz zręcznościowy w wykonaniu ułana Wojciecha Czyżewskiego, kończący zajęcia, prezentował jak się włada szablą. Jako manekin posłużyła główka kapusty umieszczona na stojaku. Wszyscy mogli podziwiać jej zręczne ścinanie przez  prowadzącego.  Zainteresowanie ze strony uczniów było tak duże, że zajęcia każdorazowo musiały być przedłużane.

{gallery}galeria/muzeum2012{/gallery}