Pacyfikacja Łukawicy

Uczciliśmy rocznicę Powstania Styczniowego

2 października część naszego szwadronu udała się do pobliskiej Łukawicy (to rodzinna miejscowość naszych kolegów – Mirka, Łukasza, Karola i Adama Raciborskich). Tu od kilkunastu lat uroczyście obchodzona jest rocznica krwawych wydarzeń powstania styczniowego.

W dniu 19 września 1863 r. oddział powstańców pod dowództwem Ejtminowicza spotkawszy się z moskalami między Łukawicą, Zalesiem, Topczewem i Wólką Pietkowską, stoczył tam bitwę i świetne odniósł zwycięstwo nad przeważającymi siłami moskali. Rosjanie stracili tam cztery razy tyle ludzi, co polscy powstańcy. Borejsza, rosyjski pułkownik wojenny z Bielska, za wszelką cenę szukał winnych i postanowił się zemścić. Miał do wyboru cztery wioski, na granicy których toczyła się bitwa. Mieszkańcy Łukawicy byli zamożniejsi od pomienionych powyżej trzech wiosek, Borejsza zatem Łukawicę postanowił oddać na pastwę płomieni.  Po kilku żołnierzy piechoty i jazdy wpadło z osobna do każdego domu, którzy poczęli wypędzać każdego bez wyjątku. W pół godziny później ludność wsi całej spędzono na łące pod karczmą (był 2 październik roku 1864). Tymczasem kozacy rabowali wieś, wypędzono bydło, konie i owce na pole, które uprowadzono w nieznanym kierunku. Rabowany z domów dobytek załadowano na furmanki, które następnie zwoziły wszystko do dworu w Pietkowie. Trwało to trzy dni. Wioskę spalono doszczętnie, a mieszkańców zesłano do syberyjskich guberni…….

W tym roku wspólnie z Zespołem Szkół w Poświętnem przygotowaliśmy na tę okazję rekonstrukcję październikowych wydarzeń

Odnośnik do filmu >>

Zdjęcia >>