Ostatni z „Dziesiątaków”

Major Bernard Wasilewski zmarł około godziny 18.00 13 stycznia 2014 roku. Odszedł na wieczną wartę jeden z ostatnich ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich.

Urodził się 10 października 1916 r. w Górze (gmina Krypno). Rodzice byli rolnikami. Ukończył Szkołę Powszechną w Górze. Nie mogąc wstąpić do wojska w 1932 r. zapisał się do Związku Krakusów (konne odziały organizowane przez Przysposobienie Wojskowe). W 1937 r. wstąpił do 10 Pułku Ułanów Litewskich i został skierowany do szkoły podoficerskiej. Po szkole został przydzielony do 2 Szwadronu jako instruktor.

Do chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w koszarach 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Wyruszył z koszar w końcu sierpnia 1939 roku, we wrześniu wziął udział w wypadzie Podlaskiej Brygady Kawalerii na teren Prus. Walczył w okolicach Białej Piskiej, Adamowa i Kowalewa. Brał udział w ostatniej bitwie generała Kleberga pod Kockiem 2- 6 października 1939 r.

Stamtąd 6 października poszedł do niemieckiej niewoli. Początkowo trafił do obozu jenieckiego Stalag VII A dla szeregowców i podoficerów w Moosburgu w południowej Bawarii. Następnie został przeniesiony do pracy do Berchtesgaden w Alpach, a jeszcze później trafił do Piding niedaleko miejscowości Raichenhalle (Bawaria). W lipcu 1942 r. złapany wraz z pięcioma współwięźniami po nieudanej próbie ucieczki z obozu trafił do obozu karnego XVIIIC. Po paru tygodniach został z powrotem przetransportowany do Piding. Tam przebywał do wyzwolenia obozu w maju 1945 r.

Po powrocie do Polski osiedlił się na Kujawach w Halinowie. W 1949 r. przyjechał do Białegostoku, tu zatrudnił się jako murarz, później woźnica. Do emerytury w 1991 r. pracował w Spółdzielni Usług Przewozowych „Przewóz”. Przez dziesięć lat śpiewał w białostockim chórze Cantylena. Należał do Związku Inwalidów Wojennych oraz do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Do ostatnich chwil życia prowadził w Białymstoku i okolicach poczty sztandarowe podczas uroczystości patriotycznych i kościelnych.

Zawsze był z nami na wszystkich naszych uroczystościach, wielokrotnie gościł wśród nas i zawsze czas nam umilał opowieściami i śpiewem. Uhonorowany nagrodą „Świadek Historii” przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku

Jest już w Niebieskim Szwadronie. Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb majora Wasilewskiego zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbędzie się w sobotę 18 stycznia o godzinie 11.00 w kościele Chrystusa Króla przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku.