Opłatek w Kole – Białystok

Opłatek w Kole

28.12.2018 r. w Klubie Garnizonowym 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, odbyło się opłatkowe spotkanie zorganizowane przez Koło Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin. To kolejne spotkanie w gronie osób bliskich, zjednoczonych rodziną pułkową.

Zdjęcia>>