Opłatek w gminie Poświętne

Opłatek w Poświętnem

20 grudnia 2018 roku w Sali Domu Kultury w Poświętnem odbyło się gminne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Wójta Gminy Poświętne Witolda łapińskiego połączone z uroczystym poświęceniem nowego budynku Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

W uroczystości wzięli udział radni na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Gołębiewskim, sołtysi, pracownicy urzędu, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami. Na spotkanie opłatkowe przybyli również  zaproszeni goście: księża proboszczowie parafii w Poświętnem i Pietkowie, radni poprzedniej kadencji. Tradycyjnie była też obecna nasza delegacja.

Spotkanie umiliły jasełka w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły.

Zdjęcia>>