Obchody Narodowego Święta 3 maja w Białymstoku


Uchwalona 3 maja 1791 r. konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła formę rządów na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi oraz zniosła liberum veto. Ponadto wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa.


Oficjalne obchody Narodowego Święta 3 maja rozpoczęły się w Białymstoku o godz. 8.30 złożeniem kwiatów pod obeliskiem w Parku Konstytucji. O godz. 9.00 odprawiono liturgię w cerkwi św. Mikołaja, a o godz. 11.00 mszę św. w katedrze. 

Główne uroczystości, w których już tradycyjnie uczestniczyliśmy odbyły się na Rynku Kościuszki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej Franciszka Mocarskiego, która przy wsparciu aktorów Białostockiego Teatru Lalek wykonała pieśni patriotyczne.

Po uroczystościach przeprowadzonych zgodnie z ceremoniałem wojskowym i złożeniu kwiatów pod pomnikiem, białostoczanie mieli okazję wziąć udział w dodatkowych atrakcjach. Od godz. 14.00 na Rynku Kościuszki trwał pokaz sprzętu Wojska Polskiego oraz służb mundurowych. Natomiast o godz. 14.30 rozpoczęły się nasze popisy sprawności kawaleryjskiej w Parku Konstytucji przy ul. Zwierzynieckiej. Brawa i okrzyki podziwu były dla  nas wielką nagrodą.

Zdjęcia z uroczystości >>