Na prawo, patrz!

13 grudnia w kwaterze głównej Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie odbyło się kilkugodzinne szkolenie połączonych pododdziałów – naszego Szwadronu i Sokólskiego Pododdziału Kawalerii. Prowadzili je major Piotr Horsztyński i wachmistrz Dariusz Kozakiewicz. Celem ćwiczeń było : przypomnienie oraz zapoznanie nowych ułanów i kandydatów na ułanów z elementami musztry pieszej ( oczywiście także z szablą i karabinem) , zgranie obydwu pododdziałów w celu wspólnych wystąpień w szyku pieszym w trakcie różnych uroczystości, właściwego wyglądu ułana w wyposażeniu polowym.

To pierwsze tego typu wspólne szkolenie, ale nie ostatnie. Uczestnicy zgodnie twierdzili, że nie było łatwo, choć było też wesoło. Najmłodsi stażem byli bardzo zadowoleni, a i z ich postępów w szkoleniu zadowoleni byli prowadzący.

Zdjęcia z musztry >>