Msza za ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich

Już kolejny raz proboszcz parafii pw. św. Anny w Pietkowie ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński odprawił nabożeństwo za zmarłych i poległych ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich, za ich rodziny i za ułanów kultywujących tradycje tego bardzo związanego z Pietkowem pułku ułanów.

Odprawiona po święcie Wszystkich Świętych i tuż przed świętem Niepodległości msza zgromadziła w miejscowym kościele wiele osób. Przybyli licznie mieszkańcy parafii Pietkowo, członkowie naszego Szwadronu. Obecni byli: Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński wraz z małżonką, członkowie Koła 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin na czele z prezesem Koła Eugenią Kulą.

Po mszy udaliśmy się na miejscowy cmentarz, by odmówić modlitwę za zmarłych ułanów, także mieszkańców Pietkowa. Znane są nam nazwiska Michała Kiełsy uczestnika wojny polsko – bolszewickiej czy Józefa Dębickiego grającego w pułkowej orkiestrze. Nad grobem zmarłego w 1926 roku porucznika 10 pułku Stanisława Olizara odśpiewaliśmy pieśń „Śpij kolego” Porucznik był jednym z oficerów, którzy w 1919 roku wyruszyli z Pietkowa wraz z ułanami na front wschodni. Walczył w wojnie polsko bolszewickiej w latach 1920 – 1921. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Zdjęcia >>