Msza za Dziesiątaków

Msza za „Dziesiątaków”

W listopadzie wspominamy ułanów 10 Pułku, którzy odeszli już na wieczną wartę. W tej intencji odprawiana jest corocznie msza św. w kościele w Pietkowie, miejscu utworzenia pułku.

W tym roku uroczystości odbyły się 13 listopada. Podczas mszy ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński odprawił nabożeństwo za zmarłych i poległych ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich, który to pułk tworzył się właśnie w Pietkowie. Podkreślił męstwo oraz odwagę walczących za wolność ojczyzny, ich znaczenie oraz konieczność zachowania w pamięci wszystkich poległych. Zwrócił uwagę, jak ważne jest kultywowanie patriotycznych tradycji oraz pamięć o poległych za niepodległość. Uroczysta Msza Św. zgromadziła wiele osób. Obecny był Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Tadeusz Kamiński. Obecni byli kawalerzyści kultywujący tradycje 10. Pułku Ułanów litewskich – nasz Szwadron, Sokólski Pododdział  Kawalerii im. 10. PUL oraz przedstawiciele 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego (współczesnego oddziału Wojska Polskiego, kontynuatora tradycji 10. pułku) z majorem Markiem Kaweckim na czele. Obecna była prezes Koła Żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin Eugenia Kula oraz mieszkańcy parafii Pietkowo i okolicznych wsi. Na zakończenie mszy daliśmy „próbę „ naszego chóru. zaśpiewaliśmy naszą pieść o kawalerii którą śpiewaliśmy w Hrubieszowie. owacje na stojąco były dal nas miłą niespodzianką.

Po mszy wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, by zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie zmarłego w 1926 roku porucznika 10 pułku Stanisława Olizara.

Zdjęcia >>