Msza z 10. Pułk Ułanów Litewskich

W listopadzie każdego roku stacjonujący w Pietkowie w gminie Poświętne kawalerzyści ze Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich, przyjaciele i rodziny wspominają ułanów 10 Pułku, którzy odeszli już na wieczną wartę. W tej intencji odprawiana jest corocznie msza św. w kościele w Pietkowie, miejscu utworzenia pułku.

W tym roku uroczystości odbyły się 10 listopada. Podczas mszy ksiądz kanonik Tadeusz Kaczyński odprawił nabożeństwo za zmarłych i poległych ułanów 10 Pułku Ułanów Litewskich, który to pułk tworzył się właśnie w Pietkowie. Zwrócił uwagę, jak ważne jest kultywowanie patriotycznych tradycji oraz pamięć o poległych za niepodległość. Uroczysta Msza Św. zgromadziła wiele osób. Obecny był Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński wraz z małżonką, obecni byli kawalerzyści kultywujący tradycje 10. Pułku Ułanów litewskich, członkowie Koła Żołnierzy 10. Pułku, w Litewskich i ich Rodzin oraz mieszkańcy parafii Pietkowo i okolicznych wsi.

Po zakończeniu nabożeństwa udaliśmy się na miejscowy cmentarz, by zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie zmarłego w 1926 roku porucznika 10 pułku Stanisława Olizara, bohatera walk o niepodległość Polski i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej roku 1920.

Zdjęcia>>