Jubileuszowy Zjazd Kawalerii

Zostały tylko ślady podków … o XXV Zjeździe Kawalerii RP

Jubileuszowy Zjazd Kawalerii trwał 3 dni, 23-25 sierpnia. W piątek kawalerzyści przywitani przez ppłk. Radzisława Smółkowskiego, dowódcę batalionu, w asyście pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej stanęli znowu w murach słynnej kawaleryjskiej Alma Mater. Szczególnie wzruszeni byli absolwenci Centrum Wyszkolenia Kawalerii, w imieniu których za gościnność dziękował ppłk Zbigniew Makowiecki, a także wnuczki i prawnuki Patrona batalionu, którzy przybyli na Zjazd z Anglii.  Złożono kwiaty przy obelisku  (z 1989 r.) upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii, zwiedzano koszary, Sale Tradycji, okolicznościową wystawę  oraz zachowane przedwojenne stajnie, które na czas XXV Zjazdu zajęły ponownie kawaleryjskie konie.

W sobotę na błoniach odbyła się wielka parada kawalerii z udziałem Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego oraz grup rekonstrukcyjnych. Można było zobaczyć przekrój polskiej jazdy zaprezentowany przez dwie chorągwie Chorągiew Husarską Marszałka Województwa Pomorskiego z Gniewu i Chorągiew Husarską Ziemi Chełmińskiej z Chełmna. Parada wyruszyła z historycznych koszar im. Księcia Józefa Poniatowskiego na Błonia Nadwiślańskie. Na czele auta z okresu międzywojennego Automobilklubu Bydgoskiego i Bydgoskiego Towarzystwa Automobilistów, a za nimi ponad stu jeźdźców. Na czele Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, za nim piętnaście czterokonnych pocztów sztandarowych oddziałów ochotniczych kawalerii z całego kraju, kultywujących tradycje przedwojennych pułków szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych, dalej chorągwie husarskie i rekonstruktorzy w  barwnych strojach historycznych. Defiladę prowadził mjr Andrzej Makowski, komendant Garnizonu Grudziądz, a jednocześnie rtm. kawalerii ochotniczej. Do Grudziądza, na jubileuszowy Zjazd przyjechało sześciu z zapowiadanych siedmiu kawalerzystów, w tym czterech absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu z 1936, 1937 i 1939 roku: płk Emil Mentel, ppłk Zbigniew Makowiecki, rtm. Tadeusz Bączkowski, rtm. Jerzy Brzozowski, por. Józef Adamczyk i por. Wacław Wereńczuk. Nie dojechał ppłk Marian Michniewicz, który w marcu skończył 100 lat.

Do uczestników zjazdu przemówił m.in. płk Emil S. Mentel, który przyjechał z Sacramento. (Płk Emil Mentel, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (1937r.) i Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, promocja oficerska w 1939 r., oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku Ułanów Karpackich. Uczestnik  kampanii wrześniowej 1939 r. Uniknął niewoli, w kwietniu 1940 roku uciekł na Węgry z zamiarem dołączenia do Armii Polskiej we Francji. Przez Jugosławię i Liban w maju, 1940 roku, przedostał się do Syrii do utworzonego w Brygadzie Karpackiej Pułku Ułanów Karpackich. Brał udział w walkach w Pustyni Zachodniej, łącznie z obroną Tobruku. Następnie walczył z Pułkiem Ułanów Karpackich w 2. Korpusie gen. Władysława Andersa we Włoszech, jako adiutant dowódcy pułku, pod Monte Cassino, w walkach o Ankonę i Bolonię. Po wojnie na emigracji, najpierw w Afryce, a od 1968 r. w USA. Płk Emil S. Mentel odznaczony jest m. in.: Orderem Wojennym Virtuti Militari (kl. V), dwukrotnie Krzyżem Walecznych, medalami włoskimi i brytyjskimi). – Przyjeżdżamy do Grudziądza odetchnąć atmosferą czasów, które zawsze będziemy wspominać z wielkim sentymentem. Los rozpędził nas na cztery strony świata, ale tradycje kawaleryjskie podtrzymujemy wszędzie tam, gdzie mieszkają absolwenci Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

Sobotnie uroczystości zakończyły się w projekcją filmu „Zjazdy Kawalerzystów II RP w Grudziądzu 1989 – 2013” zrealizowanego przez  Małgorzatę Radomską – Misiak i Tomasza Syzdoła. Po nim były podziękowania i odznaczenia oraz występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W niedzielę poza stałymi punktami Zjazdów – mszą świętą i składaniem wieńców – odbyło się otwarcie wystawy Aleksandra Wyrwińskiego.

Aleksander Wyrwiński był wielkim pasjonatem kawalerii i swoje zbiory przekazał Fundacji i grudziądzkiemu Muzeum.

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/kawalerzysci-zjechali-do-grudziadza/12188988

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PO&Date=20130823&Category=galeria&ArtNo=823009989&Ref=PH&Params=Itemnr=9

http://www.youtube.com/watch?v=XPUw4kVfJZ0

 http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130824/GRUDZIADZ01/130829586  http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PO&Date=20130824&Category=GALERIA&ArtNo=824009992&Ref=PH&Params=Itemnr=25

{gallery}galeria/grudziadz13{/gallery}