Festiwal Tatarski

U gościnnych Tatarów

Festiwal Kultury Tatarskiej jest organizowaną cyklicznie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej imprezą o charakterze festynu skierowaną do całych rodzin. Gromadzi licznie zarówno społeczność tatarską, dla której stanowi płaszczyznę do budowania więzi etnicznych oraz wszystkich zwiedzających Muzeum dając możliwość poznania kultury autochtonicznej grupy Tatarów polskich. Z uwagi na towarzyszące Festiwalowi zawody łucznictwa konnego oraz pokazy kawalerii przyciąga również miłośników koni oraz historii.

Festiwal to przede wszystkim promocja kultury Tatarów polskich oraz rozpowszechnienie bogactwa kulturowego Podlasia. Celem Festiwalu jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego tej grupy etnicznej zamieszkującej od XVII w. obszar znajdujący się w obecnych granicach województwa podlaskiego. Festiwal to nieustanna zabawa, atrakcje o charakterze artystycznym i kulturalnym połączone z widowiskową rywalizacją sportową.

W tym roku trwał dwa dni 30 czerwca i 1 lipca. Tradycyjnie już zaprezentowaliśmy swój pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego jak też pokazaliśmy ułańską fantazję wykonując swoje „zabawy”.

Zaprosił nas pan Jan Adamowicz wraz ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy!

Zdjęcia >>