Festiwal młodzieży bez granic

Na Festiwalu młodzieży bez granic

W tym roku odbyła się już ósma edycja FESTIWALU MŁODZIEŻY BEZ GRANIC w Różanymstoku, który jest rodzajem międzynarodowej platformy kulturowej skierowanej do młodzieży – wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa Podlaskiego, zorganizowanych grup młodzieży z całej Polski, a także grup młodzieży przyjeżdżającej z całego świata – m.in Białorusi, i  Ukrainy.

Festiwal to trzy czerwcowe dni, podczas których zaproszone do udziału grupy uzdolnionej artystycznie młodzieży, pracują na wspólnych warsztatach, prezentują swoje programy artystyczne podczas występów, słuchają koncertów zespołów profesjonalnych z różnych stron świata, a przede wszystkim uczą się nawzajem wspólnej pracy i nawzajem od siebie tolerancji dla różnych kultur.

W każdej edycji Salezjanie kładą nacisk na lepsze poznanie naszej polskiej kultury i historii – przy okazji pokazują zagranicznym gościom naszą rodzimą historię, nowością tegorocznego festiwalu był pokaz grupy rekonstrukcyjnej ukazującej trudną drogę narodu polskiego do odzyskania niepodległości, której to 100 rocznicę obchodzić będziemy w 2018r.

W ramach rekonstrukcji nasz szwadron zaprezentował pokaz jazdy ułańskiej, zabawy kawalerzystów oraz mundury – 10. Pułku Ułanów Litewskich.

 Zdjęcia >>